fbpx

Verantwoording (ANBI)

Stichting Happy Motion is geoormerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting communiceert helder en transparant over de wijze waarop gelden worden geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Schagen & Helder accountantskantoor te Amstelveen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Deze gegevens evenals onze statuten zijn opvraagbaar bij de stichting. De inkomsten van de stichting worden gegenereerd uit fondsen, subsidies, sponsors, donaties en verkoop van o.a. dvd’s. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Voor de werkzaamheden die de bestuursleden voor de stichting verrichten, kunnen de leden aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatievergoeding (reiskosten t.b.v. vergaderingen van het bestuur).

Statutaire doelstelling Happy Motion

Stichting Happy Motion is opgericht op 12 april 2013. De stichting heeft ten doel:

a. het op een positieve manier omgaan met duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg. Daarbij richt de stichting zich op enerzijds kwetsbare groepen (ouderen en jongeren) en anderzijds op duurzaamheidsprojecten.

b. en het verrichten van al dat geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gebruiken van beeld, geluid en tekst om te laten zien hoe om te gaan met grote maatschappelijke problemen als ziektes (b.v. dementie, kanker, gedragsstoornissen), pijn, eenzaamheid, criminaliteit, werkgelegenheid alsmede richt zij zich op innovaties in de maatschappij.

Verslaglegging

Jaarrekeningen

Stichting Happy Motion rapportage 2019 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2018 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2017 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2016 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2015 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2014 (ANBI)

Stichting Happy Motion rapportage 2013 (ANBI)

Kort overzicht 2019

Happy Motion stelt ernstige maatschappelijke problemen op een positieve wijze aan de kaak. Het gaat daarbij om de uitdagingen, oplossingen en eigen regie van kwetsbare doelgroepen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, via film- en televisieproducties, digitale media, events zoals congressen, boekuitgaven en bijeenkomsten door het land, alles in samenwerking met stakeholders en partners. Gerealiseerde projecten van de stichting in 2018 waren S.O.S. Lyme Epidemie en Miracles of Music:

 S.O.S. Lyme Epidemie

Lyme is de snelst groeiende infectieziekte ter wereld. Jaarlijks worden alleen al in Nederland anderhalf miljoen mensen gebeten door een teek, en komen er zo’n 29.000 geregistreerde gevallen bij. Als deze niet goed wordt behandeld, kan dit uitmonden in chronische Lyme; een ernstig invaliderende levenslange ziekte. Om bij een breed publiek aandacht en erkenning te vragen voor het schrijnende persoonlijke leed en grote maatschappelijke probleem is een groep patiënten uit Nederland en België met ondersteuning van Happy Motion de campagne S.O.S. Lyme Epidemie begonnen. In de vurige hoop op meer onderzoek en doorbraak in de impasse van behandeling: een petitie, sociale mediacampagne en lotgenotenbijeenkomsten. Startpunt is onze documentaire S.O.S. Lyme Epidemie die in het najaar 2017 zijn eerste vertoning voor lymepatiënten kende. Tegelijkertijd zijn wij een internationale coproductie aangegaan met België en Frankrijk die in 2019 zijn beslag zal krijgen. Zie de website Lyme Epidemie en de Facebookpagina

Miracles of Music

Muziek is er voor iedereen! In Miracles of Music maken wetenschappers, muziektherapeuten en een keur aan musici zich sterk maken om muziek de plaats te geven die ze verdient in ons leven, de zorg en het onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer muziek en muziektherapie voor iedereen beschikbaar is de maatschappij hier belang bij heeft. Het project bestond uit een show tournee waarin de hoogleraren Erik Scherder, Dick Swaab en Henkjan Honing op bijzondere en enerverende wijze lieten zien en ervaren wat muziek doet met je brein. Muziek draagt meer bij dan je denkt. Dat geldt voor ons allen maar we leggen de nadruk op de effecten van muziek op kwetsbare mensen en hun naasten en verzorgenden. Samen met muziektherapeuten ontwikkelden we een laagdrempelig muziekeducatief programma voor mantelzorgers en zorgprofessionals waarin men leert ervaren hoe je muziek kunt gebruiken om de kwaliteit van leven te verhogen voor mensen met een beperking of hulpvraag. In de documentaire ‘Miracles of Music’ van Regisseur Pim Giel onderzochten prof. dr. Erik Scherder en muziektherapeut Evelien Mescher wat muziek voor je kan betekenen. Donderdag 15 november 2018 vond het eerste Miracles of Music Congres plaats in de VU in Amsterdam. Het was een succesvolle dag vol kennis en beleving. Zie de website Miracles of Music en de Facebookpagina

Hoofdlijnen Beleidsplan 2019 – 2020

Ook de komende jaren wil de stichting belangrijke en urgente onderwerpen in de samenleving agenderen en er bewustwording voor creëren. Altijd vanuit een positieve invalshoek en met de beleving centraal. Het gaat daarbij om de uitdagingen, oplossingen en eigen regie van kwetsbare doelgroepen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, waarbij altijd samenwerking wordt gezocht met strategische partners en stakeholders.

Miracles of Music

Voor 2019 – 2020 blijft het succesvolle project Miracles of Music op de voorgrond.

Boeiende presentaties, bijzondere ervaringen en heel veel lekkere muziek – dat is de succesformule van de Miracles of Music Show. Vanuit nieuwe invalshoeken kijken we in de nieuwe show naar de invloed van muziek op ons brein, onze gezondheid en vooral ook ons psychisch welzijn. Waar de professoren Henkjan Honing, Dick Swaab en Erik Scherder in 2017-2018 zorgden voor uitverkochte zalen, moet dat in seizoen 2019-2020 zeker opnieuw lukken met deze totaal nieuwe ‘line-up’ met inspirerende presentatoren prof. dr. Iris Sommer, psychiater en Dr. Artur Jaschke, musicus, neuromusicoloog én de jongste lector van Nederland. Zangeres Trijntje Oosterhuis, zal tijdens de show verder gaan dan alleen een lied zingen en gaat de interactie aan met het publiek. De moderator van de show is cabaretier en musicus Vincent Bijlo. De show gaat in première op 15 september 2019 in Muziekgebouw aan ’t IJ. https://miraclesofmusic.nl/show/

Met de training ‘Aan de slag met muziek’ die wij gaan ontwikkelen leren en ervaren mantelzorgers en verzorgenden hoe je muziek kunt gebruiken om de kwaliteit van leven te verhogen bij kwetsbare mensen en hoe muziek de dagelijkse zorgtaken kan verlichten. https://miraclesofmusic.nl/educatief/

Wat is de invloed van muziek op ons brein en ons psychisch welbevinden? Filmmaker Pim Giel gaat in zijn tweede documentaire ‘Mind & Music’ over de ‘miracles of music’ op onderzoek uit bij wetenschappers, muzikanten, muziektherapeuten en patiënten. https://miraclesofmusic.nl/film-2/.

De film gaat in première tijdens het Miracles of Music Congres dat plaats vindt op dinsdag 12 november 2019 in het Gooiland Theater in Hilversum– vlak voor de zesde Europese Dag van de Muziektherapie. Na het grote succes van vorig jaar organiseren we dit congres opnieuw met nog meer inhoudelijke diepgang en voor een bredere doelgroep professionals uit cure, care (V&V, VGZ, GGZ), forensisch, welzijn, onderwijs en overheid. https://miraclesofmusic.nl/congres/

Op het congres zullen wij ook veel aandacht besteden aan onze landelijke campagne Meer muziek in de zorg. Miracles of Music maakt zich sterk voor structureel meer muziek in zorg en welzijn. Met de campagne willen niet alleen zoveel mogelijk mensen bekendmaken met de kracht en werking van muziek in zorg en welzijn, maar ook initiatieven rond muziek in zorg en welzijn bundelen, verbinden, versterken en een platform bieden. Zie verder www.meermuziekindezorg.nl en de Facebookpagina

Er is Genoeg

Daarnaast zijn wij bezig met de voorbereidingen van een nieuw programma Er is Genoeg over verborgen armoede, schaamte en de oneerlijke verdeling van eten. Schaamte houdt mensen weg van voedselbanken, buurtrestaurants met gratis maaltijden en andere diensten om de armoede te verzachten. En dat zorgt voor stress, sociaal isolement en verminderde gezondheid. Met Er is Genoeg willen we de verborgen armoede te lijf gaan. De schaamte wegnemen door erover te praten, het isolement doorbreken en de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede en honger in ons land en de ingrijpende gevolgen daarvan voor gezondheid en welzijn. Meer bewustzijn moet leiden tot minder voedselverspilling, bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en meer lokale initiatieven om arme mensen te bereiken en te betrekken. Want honger is echt niet nodig – er is voedsel genoeg. Samen met Voedselbanken Nederland gaan we aan de slag volgens het inmiddels beproefde en impactvolle recept van Happy Motion: documentaire, congres, ontmoetingen, educatie en mediacampagne. Het project is te bekijken op de website van Er is Genoeg

 Ontwikkeling organisatie

Gelijk aan de realisatie en ontwikkeling van onze projecten heeft de stichting het afgelopen jaar een basisorganisatie opgetuigd en een professionaliseringsslag doorgemaakt. Het team bestaat inmiddels uit een vast team van professionals met veel ervaring op het terrein van project- en zakelijk management, communicatie & marketing, eventorganisatie, pers & media. Veel slagen zijn gemaakt met het inrichten van de backoffice en logistiek, o.a. webshop, media- en crowdfunding platform. Hiermee is er een basis voor de continuering van huidige projecten en de opstart van nieuwe projecten. Daarnaast is er ook een vaste crew van film- en (sociale) mediaprofessionals geformeerd. Het komende jaar zal in het teken staan van de verdere groei en professionalisering van de organisatie en deze meer structuur te geven. Het is voor de stichting in toenemende mate belangrijk om haar zichtbaarheid te vergroten en te werken aan de profilering van Happy Motion als Goed Doel.

Neem voor vragen over ANBI, giften aan en sponsoring van onze stichting en projecten
contact op met Pim Giel p.giel@happymotion.org  M. 06 – 45 92 96 44

Contactgegevens

Stichting Happy Motion
Coen van Boshuizenlaan 65
1191 TC Ouderkerk a/d Amstel

info@happymotion.org

IBAN   : NL14ABNA0435561057
KvK     : 57701210
RSIN   : 852697223

Helpt u ons mee? Maak uw schenking over bovenstaand rekeningnummer o.v.v. “Donatie”.

Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Een schenking aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar. Indien gewenst verstrekken wij een donatie kwitantie.

Stichting Happy Motion staat vermeld op LinkedIn.