Gegevens

IBAN   : NL14ABNA0435561057
KvK     : 57701210
RSIN   : 852697223

Stichting Happy Motion staat vermeld op LinkedIn.

Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Een schenking aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar.

Bestuur en directie

Darshan van Egmond, voorzitter (directeur Ondernemersvereniging OA Amstelveen)
Pim Giel, directeur (Stichting Happy Motion)
Pim van den Berg, secretaris (directeur Perspectives)
Vincent Hermans, penningmeester (zelfstandig telecom adviseur)
Sander Schagen, financieel advies (partner Schagen & Helder Accountancy)

Hella Vercammen, adviseur bestuur (directeur The Legal Company)

Pim Giel (1959) werkte 30 jaar in de zorg; de verpleging, ouderenzorg, intensive care, anesthesie, als docent en als zelfstandig innovatiemanager. Hij kent de problematiek dus van binnenuit. Hij besloot zijn ervaring in de zorg te combineren met zijn passie voor het maken van documentaires. Inmiddels is hij fulltime regisseur / producent en maakte hij de afgelopen jaren tientallen opdrachtfilms over de zorg: twee documentaires over dementie, Mijn Hoofd In Jouw Handen  en Ger,mijn hoofd in eigen hand en een documentaire over chronische pijn: Om gek van te worden.

Met zijn eigen Stichting Happy Motion heeft hij als doel om ernstige onderwerpen vanuit een positieve invalshoek, op uitdagende wijze en met de beleving centraal in beeld te brengen en deze te koppelen aan een (educatief) event, congres of symposium.

Hij geeft door het hele land (vaak samen met patiënten en ervaringsdeskundigen uit zijn films) presentaties over zijn visie op zorg. Waarbij zijn film aanleiding is voor ontmoeting, dialoog en ontroerende discussies in de zaal tussen patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals.

Pim Giel

Sander Schagen

Darshan van Egmond

Pim van den Berg

Vincent Hermans

Hella Vercammen

Statutaire doelstelling Happy Motion

Stichting Happy Motion is opgericht op 12 april 2013. De Stichting is in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder het dossiernummer 57701210. De stichting heeft ten doel:

a. het op een positieve manier omgaan met duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg. Daarbij richt de stichting zich op enerzijds kwetsbare groepen (ouderen en jongeren) en anderzijds op duurzaamheidsprojecten.

b. en het verrichten van al dat geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gebruiken van beeld, geluid en tekst om te laten zien hoe om te gaan met grote maatschappelijke problemen als ziektes (b.v. dementie, kanker, gedragsstoornissen), pijn, eenzaamheid, criminaliteit, werkgelegenheid alsmede richt zij zich op innovaties in de maatschappij.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015 – 2016

Happy Motion stelt ernstige maatschappelijke problemen op een positieve wijze aan de kaak. Het gaat daarbij om de uitdagingen, oplossingen en eigen regie van kwetsbare doelgroepen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, via film- en televisieproducties, digitale media, events zoals congressen, boekuitgaven en bijeenkomsten door het land, alles in samenwerking met stakeholders en partners. Actuele projecten van de stichting voor de jaren 2015 – 2016 zijn Mijn Hoofd en Pijn Samen:

Mijn Hoofd gaat over de relationele aspecten en eigen regie bij (beginnende) dementie. Het project is te volgen op de website van Mijn Hoofd, op de facebook pagina  en twitter.

Pijn Samen gaat over de uitdagingen bij de duurste kostenpost van Nederland, chronische pijn. Het project is te volgen op de website van Pijn Samen, op de facebookpagina en op twitter.

Verantwoording

Stichting Happy Motion is geoormerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting communiceert helder en transparant over de wijze waarop gelden worden geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De jaarrekening wordt gecontroleerd door Schagen & Helder accountantskantoor te Amstelveen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Deze gegevens evenals onze statuten zijn opvraagbaar bij de stichting. De inkomsten van de stichting worden gegenereerd uit fondsen, subsidies, sponsors, donaties en verkoop van o.a. dvd’s. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Voor de werkzaamheden die de bestuursleden voor de stichting verrichten, kunnen de leden aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatievergoeding (reiskosten t.b.v. vergaderingen van het bestuur).

Verslaglegging

Beleidsplan Stichting Happy Motion 2015 – 2016

Stichting Happy Motion rapportage 2015 (ANBI)
Stichting Happy Motion rapportage 2014 (ANBI)

Stichting Happy Motion rapportage 2013 (ANBI)

Neem voor vragen over ANBI, giften aan en sponsoring van onze stichting en projecten
contact op met onze zakelijk manager Bastiaan Piloo b.piloo@happymotion.org  M. 06 – 11 621 411