fbpx

Onze projecten

MIRACLES OF MUSIC
Muziek raakt iedereen. Het is niet alleen fijn om naar muziek te luisteren of muziek te maken – muziek is ook goed voor je ontwikkeling, je hersenen en je gezondheid. Samen met wetenschappers, muziektherapeuten en musici maken we ons sterk voor meer muziek in de zorg en welzijn.

  • Documentaire ‘Miracles of Music’
  • Theatershow muzikaal omlijst theatercollege met Prof. dr. Iris Sommer, Dr. Artur Jaschke, cabaretier en musicus Vincent Bijlo en Trijntje Oosterhuis
  • Congres
  • Educatief programma muziektherapie voor verzorgers en naasten van mensen met een beperking of hulpvraag

www.miraclesofmusic.nl
Facebook
Instagram

Een initiatief van muziektherapeut Evelien Mescher, Pim Giel en Stichting Happy Motion.

ER IS GENOEG
Schaamte houdt mensen weg van voedselbanken, buurtrestaurants met gratis maaltijden en andere diensten om de armoede te verzachten. En dat zorgt voor stress, sociaal isolement en verminderde gezondheid.

Meer bewustzijn moet leiden tot minder voedselverspilling, bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en meer lokale initiatieven om arme mensen te bereiken en te betrekken. Want honger is echt niet nodig – er is voedsel genoeg.

www.erisgenoeg.nl

Geïnteresseerd in de ontmoetingen van Er is genoeg?
Lees hier meer over de ontmoetingen

Een project van Voedselbanken Nederland en Stichting Happy Motion.

MIJN HOOFD
Over de ziekte, oorzaken en behandeling van dementie is veel geschreven maar wat is de invloed van dementie op relaties, vriendschappen en familiebanden? Hoe behoud je de regie als patiënt, wat zijn nog uitdagingen en hoe kun je nog nuttig zijn voor de maatschappij en je omgeving? Daarover gaat het project Mijn Hoofd.

www.mijnhoofd.com
Facebook
Twitter

Geïnteresseerd in een presentatie van Mijn Hoofd?
Lees hier meer over een programma op maat

Een initiatief van Stichting Happy Motion.

PIJN SAMEN
Meer dan 2 miljoen Nederlanders leven met chronische pijn. Dat is van grote invloed op hun dagelijks leven, relaties en werk en kost de samenleving bovendien zo’n 20 miljard euro per jaar. Kernwoorden in dit project zijn erkenning, kwaliteit van leven, eigen regie, meer educatie en betere samenwerking tussen behandelaars.

www.pijnsamen.nl
Facebook
Twitter

Geïnteresseerd in een presentatie van Pijn Samen?
Lees hier meer over een programma op maat.

Een initiatief van Stichting Happy Motion in samenwerking met patiëntenverenigingen, zorgprofessionals, instellingen en bedrijven.

LYME EPIDEMIE
De ziekte van Lyme lijkt een onzichtbare epidemie te worden. Door te weinig geld, behandelmogelijkheden en maatschappelijke aandacht worden chronische lymepatiënten aan hun lot overgelaten. Met dit project maken we ons sterk voor erkenning, meer onderzoek en vooral een doorbraak van meerdere impasses in wetenschap en politiek.

www.lymeepidemie.nl
Facebook
Twitter

Een initiatief van Stichting Happy Motion in samenwerking met een actieve groep Lymepatiënten.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op