fbpx

ACTIEVE PROJECTEN

Met NIET ALLEEN OP DE WERELD brengen we eenzaamheid onder jongeren in Nederland in beeld en gaan we met hen de discussie aan.

Met ER IS GENOEG willen we de verborgen armoede te lijf gaan. De schaamte wegnemen door erover te praten en het isolement te doorbreken.

Met dit project maken we ons sterk voor meer muziek in de zorg en welzijn. Want muziek is goed voor je brein, je gezondheid en je humeur.

AFGERONDE PROJECTEN

Meer dan 2 miljoen mensen in ons land hebben chronische pijn. Naast veel persoonlijk leed betekent dit ook torenhoge kosten. Wel 20 miljard per jaar.

Schetst een beeld van de huidige situatie van deze ‘een onzichtbare epidemie’ en vraagt aandacht voor de problematiek rondom de ziekte van Lyme.

Wat betekent dementie voor je relaties, vriendschappen en familiebanden? Hoe hou je zelf de regie en probeer je een volwaardig bestaan te ervaren?

Heeft u een probleem dat u aan wilt kaarten?

Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut
beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk.