fbpx

In beeld brengen wat belicht moet worden

Happy Motion brengt individuele uitdagingen en maatschappelijke thema’s onder de aandacht met documentaires, digitale media, evenementen en educatie. Uiteenlopende onderwerpen als dementie, chronische pijn en Lyme bijvoorbeeld, hebben we de afgelopen jaren met succes over het voetlicht gebracht. Uitdagend maar altijd positief.

De aanjager wint!

We maken iets los én we zorgen op voor verbinding. Juist deze combinatie is onze kracht. Met een zorgvuldige balans tussen creativiteit en structuur willen bovendien dat onze inzet beklijft. Als er erkenning is voor een onderwerp, partijen zich bewust zijn van de urgentie en er actief mee aan de slag gaan, zit onze taak erop. En storten we ons in een nieuw avontuur.

De mens centraal

Het gaat ons vooral om de verhalen van mensen die met vaak grote problemen te kampen hebben. Zij staan altijd centraal. Daarnaast willen we met de inzet van alle mogelijke middelen de betrokken partijen in beweging brengen en verbinden. Om zo bij te dragen aan een betere leefsituatie, onder eigen regie.

Teamwork

De drijvende kracht achter Happy Motion is Pim Giel, die zijn jarenlange ervaring in de zorg heeft weten te combineren met zijn passie voor film. Zijn team van professionals is een bonte verzameling van karakters, achtergronden en specialisaties. Maar wat we allemaal met elkaar delen is betrokkenheid en bevlogenheid. En dat is voelbaar bij alles wat we doen.

Happy Motion werkt in opdracht van gemeenten, instellingen en
maatschappelijke organisaties maar neemt ook zelf initiatieven.
Heb jij een probleem dat je aan wilt kaarten?

 

Bestuur en directie

Pim Giel, directeur (Stichting Happy Motion)
Darshan Sloot, voorzitter (directeur Ondernemersvereniging OA Amstelveen)
Vincent Hermans, penningmeester (zelfstandig telecom adviseur)
Pim van den Berg, secretaris (directeur Perspectives)
Sander Schagen, financieel adviseur (partner Schagen & Helder Accountancy)
Hella Vercammen, juridisch adviseur (directeur The Legal Company)

Pim Giel (1959) werkte 30 jaar in de zorg; de verpleging, ouderenzorg, intensive care, anesthesie, als docent en als zelfstandig innovatiemanager. Hij kent de problematiek dus van binnenuit. Hij besloot zijn ervaring in de zorg te combineren met zijn passie voor het maken van documentaires. Inmiddels is hij fulltime regisseur / producent en maakte hij de afgelopen jaren tientallen opdrachtfilms over de zorg: twee documentaires over dementie, Mijn Hoofd In Jouw Handen  en Ger,mijn hoofd in eigen hand, een documentaire over chronische pijn: Om gek van te worden. en een documentaire over Lyme: S.O.S. Lyme, een onzichtbare epidemie.

Met zijn eigen Stichting Happy Motion heeft hij als doel om ernstige onderwerpen vanuit een positieve invalshoek, op uitdagende wijze en met de beleving centraal in beeld te brengen en deze te koppelen aan een (educatief) event, congres of symposium.

Hij geeft door het hele land (vaak samen met patiënten en ervaringsdeskundigen uit zijn films) presentaties over zijn visie op zorg. Waarbij zijn film aanleiding is voor ontmoeting, dialoog en ontroerende discussies in de zaal tussen patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals.

 • Pim Giel
  Pim Giel Directeur
 • Darshan Sloot
  Darshan Sloot Voorzitter
 • Vincent Hermans
  Vincent Hermans Penningmeester
 • Pim van den Berg
  Pim van den Berg Secretaris
 • Sander Schagen
  Sander Schagen Financieel adviseur
 • Hella Vercammen
  Hella Vercammen Juridisch adviseur

Team Happy Motion

 • Pim Giel
  Pim Giel Producent / Filmmaker
 • Bastiaan Piloo Zakelijk Leider/Producent
 • Lia Boschma
  Lia Boschma Office manager
 • Chantal Cossais
  Chantal Cossais Scripts / Editing
 • Anna-Eva Prick
  Anna-Eva Prick Project manager
 • Jan Ketelaars
  Jan Ketelaars Scripts / Editing
 • Cees Picauly Tekstschrijver
 • Els Molengraaf Event organisatie
 • Odette Lafère
  Odette Lafère Publiciteit / Pers
 • Ocker Repelaer van Driel
  Ocker Repelaer van Driel Project manager
 • Arnout van der Zwaal
  Arnout van der Zwaal Fondsenwerver
 • Ivonne Pappot
  Ivonne Pappot Event organisatie

Overige teamleden diverse Happy Motion projecten:

Maxime Giel
Muziek/Audiobewerking/Kleurcorrectie

Sacha Giel
Camera/Editing

Erasmo Parra
Camera/Editing/Geluid

Frank Martens
On- & Offline media

Helga Brassinga
Projectondersteuning

Statutaire doelstelling Happy Motion

Stichting Happy Motion is opgericht op 12 april 2013. De stichting heeft ten doel:

a. het op een positieve manier omgaan met duurzaamheid, wonen, welzijn en zorg. Daarbij richt de stichting zich op enerzijds kwetsbare groepen (ouderen en jongeren) en anderzijds op duurzaamheidsprojecten.

b. en het verrichten van al dat geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gebruiken van beeld, geluid en tekst om te laten zien hoe om te gaan met grote maatschappelijke problemen als ziektes (b.v. dementie, kanker, gedragsstoornissen), pijn, eenzaamheid, criminaliteit, werkgelegenheid alsmede richt zij zich op innovaties in de maatschappij.

Kort overzicht 2016 – 2017

Happy Motion stelt ernstige maatschappelijke problemen op een positieve wijze aan de kaak. Het gaat daarbij om de uitdagingen, oplossingen en eigen regie van kwetsbare doelgroepen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, via film- en televisieproducties, digitale media, events zoals congressen, boekuitgaven en bijeenkomsten door het land, alles in samenwerking met stakeholders en partners. Afgeronde projecten van de stichting in de jaren 2016 – 2017 waren Pijn Samen en Lyme Epidemie:

Pijn Samen

Pijn Samen  gaat over chronische pijn, het duurste zorgprobleem van Nederland: 2,2 miljoen Nederlanders lijden aan chronische pijn waarbij jaarlijks 20 miljard Euro mee gemoeid gaat. Het project is te bekijken op de website van Pijn Samen, op de Facebookpagina en op Twitter.

S.O.S. Lyme Epidemie

Lyme is de snelst groeiende infectieziekte ter wereld. Jaarlijks worden alleen al in Nederland anderhalf miljoen mensen gebeten door een teek, en komen er zo’n 29.000 geregistreerde gevallen bij. Als deze niet goed wordt behandeld, kan dit uitmonden in chronische Lyme; een ernstig invaliderende levenslange ziekte. Om bij een breed publiek aandacht en erkenning te vragen voor het schrijnende persoonlijke leed en grote maatschappelijke probleem is een groep patiënten uit Nederland en België met ondersteuning van Happy Motion de campagne S.O.S. Lyme Edemie begonnen. In de vurige hoop op meer onderzoek en doorbraak in de impasse van behandeling: een petitie, sociale mediacampagne en lotgenotenbijeenkomsten. Startpunt is onze documentaire S.O.S. Lyme Epidemie die in het najaar 2017 zijn eerste vertoning voor lymepatienten kende. Tegelijkertijd zijn wij een internationale coproductie aangegaan met België en Frankrijk die in 2018 zijn beslag zal krijgen. Zie de website Lyme Epidemie en de Facebookpagina

Hoofdlijnen Beleidsplan 2018 – 2019

Ook de komende jaren wil de stichting belangrijke en urgente onderwerpen in de samenleving agenderen en er bewustwording voor creëren. Altijd vanuit een positieve invalshoek en met de beleving centraal. Het gaat daarbij om de uitdagingen, oplossingen en eigen regie van kwetsbare doelgroepen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, waarbij altijd samenwerking wordt gezocht met strategische partners en stakeholders. Voor 2018 – 2019 staat een project op de voorgrond: Miracles of Music.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden op vervolg en doorontwikkeling van het in 2016 gerealiseerde project Mijn Hoofd dat gaat over de relationele aspecten en eigen regie bij (beginnende) dementie. Het project is te bekijken op de website van Mijn Hoofd, op de Facebookpagina  en Twitter.

Miracles of Music

In Miracles of Music maken wetenschappers, muziektherapeuten en een keur aan musici zich sterk maken om muziek de plaats te geven die ze verdient in ons leven, de zorg en het onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer muziek en muziektherapie voor iedereen beschikbaar is de maatschappij hier belang bij heeft. Het project bestaat uit een theatershow waarin de hoogleraren Erik Scherder, Dick Swaab en Henkjan Honing op bijzondere en enerverende wijze zien en ervaren wat muziek doet met je brein. Samen met muziektherapeuten ontwikkelen we een laagdrempelig educatief programma voor mantelzorgers en verzorgenden waarin men leert ervaren hoe je muziek kunt gebruiken om de kwaliteit van leven te verhogen voor mensen met een beperking of hulpvraag. In een documentaire onderzoeken prof. dr. Erik Scherder en muziektherapeut Evelien Mescher wat muziek voor je kan betekenen. Zie de website Miracles of Music en de Facebookpagina

Organisatie

Gelijk aan de realisatie en ontwikkeling van onze projecten heeft de stichting het afgelopen jaar een basisorganisatie opgetuigd en een professionaliseringsslag doorgemaakt. Het team bestaat inmiddels uit een vast team van professionals met veel ervaring op het terrein van project- en zakelijk management, communicatie & marketing, eventorganisatie, pers & media. Veel slagen zijn gemaakt met het inrichten van de backoffice en logistiek, o.a. webshop, media- en crowdfunding platform. Hiermee is er een basis voor de continuering van huidige projecten en de opstart van nieuwe projecten. Daarnaast is er ook een vaste crew van film- en mediaprofessionals geformeerd. Het komende jaar zal in het teken staan van de verdere groei en professionalisering van de organisatie en deze meer structuur te geven. Het is voor de stichting in toenemende mate belangrijk om haar zichtbaarheid te vergroten en te werken aan de profilering van Happy Motion.

Contactgegevens

Stichting Happy Motion
Coen van Boshuizenlaan 65
1191 TC Ouderkerk a/d Amstel

info@happymotion.org

IBAN   : NL14ABNA0435561057
KvK     : 57701210
RSIN   : 852697223

Stichting Happy Motion staat vermeld op LinkedIn.

Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Een schenking aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar. Meer informatie en de verantwoording kunt u terugvinden op onze ANBI pagina